Huizen,
05
maart
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Statement onjuiste berichtgeving Editie NL

Samenvatting

Op 4 maart jl. heeft het RTL tv-programma Editie NL een item uitgezonden waarin zij suggereert dat Specsavers, net als twee andere brillenketens, de ogen van een RTL-journalist verkeerd heeft gemeten. De waardes van de gediplomeerde Specsavers-opticiens zijn hierbij vergeleken met de meting van een oogarts. Wij zijn het volstrekt oneens met de conclusie die de redactie van Editie NL heeft getrokken en zijn van mening dat het item onterecht de indruk wekt dat de oogmeting bij Specsavers een onjuist resultaat heeft opgeleverd. We lichten ons standpunt via deze weg graag toe.

Er zijn vier oogonderzoeken gedaan bij vier Specsavers-winkels. Bij twee van de vier vestigingen constateerde de opticien een sterkte die 0.5 afweek van de resultaten van de oogarts. De oogarts geeft aan in het item dat een afwijking van 0.25 vaak voorkomt. Een afwijking van 0.5 is echter niet uitzonderlijk en zeker niet gevaarlijk, zoals in het item wordt beweerd.

Afwijkingen kunnen voorkomen door verschillende omstandigheden: zo is het moment van de dag waarop de meting plaatsvindt van belang, net als factoren als vermoeidheid en het dragen van contactlenzen. Verder willen wij toevoegen dat louter een sterktemeting nog niets zegt over het uiteindelijke zicht van de persoon. Iedere meting wordt opgevolgd door een sessie bij Specsavers met een pasbril, waarbij wordt gecheckt of de klant goed kan zien en blij is met het zicht.

Daarnaast is het in Nederland gebruikelijk dat een oogarts vooral kijkt naar de gezichtsscherpte, in verband met eventuele medische problemen en vaak geen uitgebreide sterktemetingen meer verricht. Op de meeste recepten van een oogarts staat daarom dat de meting alleen bedoeld is voor diagnostische doeleinden en dat als de betreffende patiënt een bril nodig heeft, het recept uitgebreid nagemeten dient te worden door een opticien of optometrist.

Specsavers maakt zich al jaren sterk voor regulering van het beroep van opticien en heeft het voortouw in de optiekwereld genomen door te garanderen dat klanten bij Specsavers altijd gemeten worden door een gediplomeerd opticien of optometrist. Daarom beschikken al onze opticiens en optometristen over een overheidserkend MBO- of HBO- optiekdiploma.