Maarssen,
13
april
2022
|
14:07
Europe/Amsterdam

Specsavers doneert 200.000 euro aan Leger des Heils

Oog- en hoorzorgwinkel steunt buurthuiskamer met jaarlijkse donatie

Samenvatting

Een samenwerking om trots op te zijn. Al ruim tien jaar sparen Specsavers-winkels een bedrag bij de verkoop van een bril en hoortoestel. Dit bedrag wordt aan het eind van het jaar gedoneerd aan een goed doel. Het lokale karakter van dit doel is belangrijk. Het doel moet middenin de samenleving staan, net zoals dat bij Specsavers winkels het geval is. Het Leger des Heils sluit hier erg goed op aan en we hebben sinds 2020 dan ook een fijne samenwerking.

Het door Specsavers gespaarde bedrag wordt geschonken aan de buurthuiskamers, die vallen onder het programma ‘Geloven in de Buurt (GidB)’ van het Leger des Heils. Dit is een samenwerkingsprogramma tussen het Kerkgenootschap (KG) en de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en richt zich op de versterking van buurten. Doel is dat mensen ervaren dat ze ‘erbij horen’ en nodig zijn door elkaar te ontmoeten en iets voor elkaar te betekenen.

In maart 2022 heeft Specsavers Nederland namens alle 142 Specsavers winkels een cheque mogen overhandigen aan de buurtlocaties van het Leger des Heils. Het is fantastisch dat er in 2021 een bedrag van €200.000 bij elkaar is gespaard. Samen met de winkeleigenaar van de lokale Specsavers winkel heeft er een bezoek plaatsgevonden aan de huiskamer in Nijmegen. Deze wordt, samen met alle vrijwilligers, fantastisch geleid door Martanja Schraa. Specsavers' country director Remko Berkel is trots op deze mooie samenwerking. “Ik heb hier met eigen ogen kunnen zien hoe waardevol deze buurthuiskamer is: een plek waar mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden. Ook in 2022 sparen we voor dit mooie doel".   

Lokale verbinding
Naast de donatie van het geldbedrag willen het Leger des Heils en Specsavers ook actief de samenwerking met elkaar opzoeken. De winkels staan middenin de samenleving. Specsavers kan hun klanten dan ook, indien nodig, verwijzen naar een buurtkamer in de omgeving. Maar het werkt ook de andere kant op: vindt iemand het bijvoorbeeld moeilijk of spannend om de stap te nemen naar een afspraak voor een bril of hoortoestel dan kan de winkel in de buurt ervoor zorgen dat er extra aandacht is voor deze klant.