Maarssen,
18
mei
2020
|
12:09
Europe/Amsterdam

Reactie op artikel in de Volkskrant

We hebben als Specsavers kennisgenomen van een artikel dat vandaag (18 mei 2020) is gepubliceerd in de Volkskrant, waarin een aantal optiekketens in Nederland centraal staan. Zoals ook in de quote van Remko Berkel (algemeen directeur Specsavers Nederland) is te lezen, nemen wij afstand van de beweringen die worden gedaan over onze organisatie aangezien wij ons hierin niet herkennen. We laten het aan de overige partijen, die ook genoemd worden, om een reactie te geven hierop.

Hierbij volgt een aanvullende reactie op de beweringen die in het artikel aan de orde komen en die tevens eind april al aan de Volkskrant -zowel mondeling als schriftelijk- zijn medegedeeld.
Zo kunnen we stellen dat wij qua huurbetalingen het brancheprotocol (IVBN) hebben gevolgd en voor zowel april en mei de huurbetalingen hebben gedaan. Alle verhuurders hebben dan ook tenminste 50% van de huur ontvangen. Daarnaast zijn we met alle partijen in gesprek en in veel gevallen hebben we reeds een overeenstemming bereikt. Tevens is onze gehele organisatie onderworpen aan de Nederlandse belastingplicht en draagt op maandbasis de diverse belastingen af. Van belastingontwijking is dan ook pertinent geen sprake.

Voor bovenstaande geldt uiteraard dat wij alleen voor onszelf kunnen spreken en niet voor andere partijen die in het artikel worden genoemd.