Maarssen,
03
juli
2020
|
10:00
Europe/Amsterdam

Houd hoorzorg toegankelijk én betaalbaar

Samenvatting

Nederland kent 2,6 miljoen leeftijdsgerelateerde slechthorenden, waarvan 1,3 miljoen met matig tot ernstig gehoorverlies (>35dB). Op dit moment zijn circa 800.000 slechthorenden in het bezit van een hoortoestel. Daarmee is de schatting dat ongeveer een half miljoen matig tot ernstig slechthorenden onbehandeld zijn. Dit blijkt uit het door SiRM opgestelde rapport ‘De maatschappelijke impact van leeftijdsgerelateerde slechthorendheid’ uit 2019.

Slechthorendheid kan, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, grote gevolgen hebben voor het persoonlijk welbevinden en volwaardige participatie op de arbeidsmarkt. Uit bovenstaand rapport blijkt eveneens dat zonder hoorzorg leeftijdsgerelateerde slechthorendheid de maatschappij jaarlijks circa €5,8 miljard zou kosten door verminderde arbeidsparticipatie en verlies van kwaliteit van leven. Hierin is ook een indirecte component meegenomen: als gevolg van slechthorendheid kunnen mensen op latere leeftijd eenzaam worden of zelfs vervroegd dementeren. Dit leidt tot extra jaarlijkse zorgkosten.

Hoorzorg levert meer op dan het kost
In Nederland is hoorzorg goed geregeld. In principe is er voor ieder type gehoorverlies een passend hoortoestel binnen de vergoede zorg beschikbaar. De innovatie binnen de vergoede zorg zet door en er blijven nieuwe technieken beschikbaar komen. Als er vanwege de complexiteit van het gehoorverlies toch een medische noodzaak is voor een ander toestel dan volgens het Hoorprotocol voorgeschreven, kan de audicien hiervoor een bijzondere individuele zorgaanvraag indienen. Dit valt eveneens onder de verzekerde zorg. Hiermee is er in Nederland een systeem ontwikkeld waarbij adequate hoorzorg en innovatie voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Daarnaast levert hoorzorg meer op dan dat het kost.

Behoud van hoorzorg in basisverzekering
Het is niet eenvoudig te voorspellen wat precies het effect van het wel of niet vergoeden van hoortoestellen is op de penetratiegraad. Het valt te verwachten dat er een positieve relatie is tussen vergoeding en het gebruik van hoortoestellen. In een vergelijkend onderzoek tussen Australië en het Verenigd Koninkrijk van Deloitte Access Economics (2017) wordt geconcludeerd dat het aantal mensen dat een hoortoestel gebruikt met de helft toeneemt als deze vergoed wordt vanuit de zorgverzekering. In het licht van bovenstaande én de nadelige gevolgen van slechthorendheid, pleit Specsavers voor het behoud van hoorzorg in de basisverzekering. Hoorzorg moet toegankelijk én betaalbaar blijven.