AVG: Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

Kerst-/nieuwjaarsvideo

Specsavers Group (Specsavers Optical Group Limited (een bedrijf geregistreerd in Guernsey met registratienummer 12294 kantoorhoudende te La Villiaze, St Andrews, Guernsey, GY6 8YP) (en haar gelieerde bedrijven) is de verwerker van alle afbeeldingen, audio en andere content, gecreeërd in relatie tot dit project.

We zullen informatie over je verzamelen in relatie tot deze productie die kan worden weergegeven op de interne en externe mediakanalen van Specsavers. Na de afronding van dit project worden afbeeldingen, audio en andere content wellicht behouden en gebruikt in additionele projecten dan wel voor historische reclame doeleinden. Als we je video gaan gebruiken voor extern gebruik (waaronder gebruik op “consumer-facing mediakanalen”), zullen we je voorzien van aanvullende informatie en je vragen een model release te ondertekenen.

We kunnen indien nodig de volgende informatie verzamelen (waaronder):

 • je naam;
 • je beeltenis (inclusief video);
 • je stem;
 • je e-mail;
 • je telefoonnummers (inclusief mobiel);
 • je geboortedatum;
 • de Specsavers-winkel waar je werkt;
 • andere informatie die je vrijwillig aan ons hebt gegeven.

Deze informatie wordt verwerkt volgens onze rechtvaardige belangen, de contractuele verplichtingen vermeld in deze kennisgeving en jouw goedkeuring. Het zal op een dusdanige manier verwerkt worden dat het niet je rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schaadt. We zullen je informatie met derde partijen delen om de video’s te produceren en distribueren, waarbij deze via de infrastructuur en IT-systemen van deze en ander partijen verstuurd kan worden. Als deze bedrijven zich buiten het Verenigd Koninkrijk en Europese Economische Ruimte bevinden, zullen we ons ervan verzekeren dat er sprake is van gelijkwaardige gegevensbescherming.

We – en andere onderdelen van de Specsavers Group – zullen je persoonlijke informatie bewaren voor zolang als het redelijkerwijs nodig is om het promotiemateraal te ontwikkelen en verstrekken en voor gebruik in andere projecten van een soortgelijke aard.

Je hebt bepaalde rechten volgens de AVG, met inbegrip van:

 • toegang tot persoonlijke informatie – we kunnen een vergoeding vragen als wetgeving dit ons toestaat;
 • je persoonlijke informatie te wijzigen als dit onjuist of incompleet is;
 • je persoonlijke informatie te verwijderen en verdere verspreiding in specifieke omstandigheden te voorkomen als er geen juridische reden voor ons in om deze informatie te bewaren of verspreiden.

Voor vragen over bovenstaande rechten, je informatie te wijzigen of meer informatie over hoe Specsavers jouw informatie beschermt, neem contact op met Specsavers Data Protection Team: dataprotection@specsavers.com.

Je hebt het recht om bij bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen. Deze kan onderzoeken of een organisatie zich houdt aan de AVG-regelgeving.