Huizen,
03
maart
2017
|
08:32
Europe/Amsterdam

Stichting Hoormij lanceert hoorWERKwijzer.nl

Samenvatting

Vrijdag 3 maart 2017 is voor de tiende keer de Internationale dag van het gehoor, een dag in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Aansluitend op het thema van dit jaar ‘Make a sound investment’ lanceert Stichting Hoormij in Nederland de hoorWERKwijzer. Deze online keuzewijzer richt zich op werknemers die last hebben van geluid op hun werkplek of die minder goed kunnen horen maar nog graag willen blijven werken. Investeren in je eigen gehoor levert niet alleen jezelf, maar ook je werkgever en de maatschappij veel voordelen op.

Op hoorWERKwijzer.nl vinden werknemers onafhankelijke informatie over het thema ‘werk en gehoor’. Waar nodig wijst de keuzewijzer de weg naar andere sites of instanties. Het doel is om slechthorende werknemers zo lang mogelijk op een prettige manier hun werk te kunnen laten uitvoeren. HoorWERKwijzer richt zich op de slechthorende werknemer die af en toe hobbels in zijn of haar loopbaan tegenkomt. Het is van groot belang om slechthorende werknemers in hun kracht te houden, juist mét hun gehoorbeperking. Dit belang is er natuurlijk allereerst en bovenal voor de werknemer zelf, maar ook de werkgever is hier bij gebaat. Thema’s die deel uitmaken van de keuzewijzer zijn veiligheid, communicatie en begrip. De keuzewijzer richt zich op werknemers, maar is zeker ook interessant voor werkgevers, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en Arbo-functionarissen.

Wel of geen hoorhulpmiddelen: direct invloed op werkloosheidspercentage
Volgens de WHO zijn er wereldwijd 360 miljoen en in Europa meer dan 50 miljoen mensen met gehoorverlies. In Nederland zijn er 1,5 miljoen slechthorende mensen. Een steeds groter aantal van hen neemt deel aan het arbeidsproces. Maar niet iedereen onderneemt actie om gehoorverlies te voorkomen of maatregelen om met een verminderd gehoor te kunnen blijven werken. Diverse studies in Europa en de Verenigde Staten laten volgens de WHO zien dat er een sterke relatie is tussen gehoorverlies en werkloosheid en tussen gehoorverlies en vervroegde pensionering. De werkloosheidcijfers onder mensen met een onbehandeld gehoorverlies zijn twee keer zo hoog als onder goed horende mensen. Wordt er daarentegen actie ondernomen om het gehoorverlies met hoorhulpmiddelen te compenseren, dan is het werkloosheidspercentage maar een klein beetje hoger dan onder goed horenden. In het verlengde hiervan laten studies ook zien dat de kosten van het voorkómen en compenseren van gehoorverlies laag zijn in vergelijking met de maatschappelijke kosten van het NIET behandelen. Investeren in middelen en werkplekaanpassing kan er dus voor zorgen dat iemand zijn baan kan behouden en daarmee een positief effect hebben op de kwaliteit van leven.

Tot nu toe nauwelijks informatie voor slechthorende werknemer
De werkgroep Arbeid en gehoor van Stichting Hoormij constateerde dat er wettelijke regels zijn voor het voorkómen van gehoorschade en dat er veel aandacht gaat naar mensen die door hun gehooraandoening zijn vastgelopen op hun werk of in hun leven. Maar dat er tot nu toe weinig informatie is over hoe te blijven functioneren als je als werknemer te maken hebt met een (toenemend) gehoorverlies De keuzewijzer brengt hier verandering in.

Informatie op maat
De online keuzewijzer biedt de mogelijkheid om van de verschillende onderwerpen artikelen te bewaren en deze aan het einde van het bezoek per e-mail toegestuurd te krijgen of te printen. Hierdoor is de informatie van de HoorWERKwijzer ook offline beschikbaar en kan gedeeld worden met bijvoorbeeld werkgever of collega’s.

De hoorWERKwijzer.nl is financieel mogelijk gemaakt door particuliere donaties, de sponsoren Beter Horen en Specsavers en door bijdragen van de afdelingen van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS, onderdeel van Stichting Hoormij.