Huizen,
01
maart
2016
|
14:00
Europe/Amsterdam

Specsavers steunt project 'Brood op de plank. Eigenbereid!' van Stichting Hoormij

Samenvatting

Nederland kent ongeveer 1,3 miljoen doven en slechthorenden, waarvan een deel actief deelneemt aan het arbeidsproces. Ook steeds meer jongeren lopen gehoorschade op en hebben daar op de werkvloer last van. De ene slechthorende redt zich prima op het werk, de andere zet hulpmiddelen in en weer een ander kan daar wel wat tips bij gebruiken. Met het project ‘Brood op de plank. Eigenbereid!’ wil Stichting Hoormij werkende slechthorenden ondersteunen: door ervaringen uit te wisselen, voorlichting te geven en indien nodig door producten en diensten aan te bieden. Vanaf 2016 ondersteunt Specsavers dit project, zowel inhoudelijk als financieel.

 

Al in 2005 werd het aantal ernstig slechthorende werknemers door het CBS geschat op 200.000. Dat is 3% van de totale beroepsbevolking. Ook werd toen een enorme groei voorspeld. “Wij zien steeds meer jongere mensen met een hooraandoening in onze winkels. Omdat zij een belangrijke rol in onze werkmaatschappij innemen, vinden wij het belangrijk dat zij zo optimaal en zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Wij kunnen daar in helpen door een kwalitatieve gehooroplossing aan te meten. Maar daarnaast kunnen we hieraan ook een bijdrage leveren door Stichting Hoormij in dit project te ondersteunen, zodat zij de benodigde handvatten, producten en diensten kan ontwikkelen,” aldus Marloes Krot van Specsavers.

Na het verzamelen van ervaringen over het werken met hooraandoeningen, het bestuderen van onderzoeken op dit gebied en het overleggen met diverse experts, bekijkt Stichting Hoormij op dit moment aan welke producten en diensten nog behoefte is.