Maarssen,
15
februari
2023
|
14:09
Europe/Amsterdam

Specsavers doneert 201.732 euro

Lokale winkel steunt buurthuiskamer Leger des Heils met jaarlijkse donatie

Dertien jaar geleden begon oog- en hoorzorgketen Specsavers met een initiatief waarmee zij jaarlijks diverse goede doelen met een lokaal karakter een financieel steuntje in de rug geeft. Vanaf 2020 steunen alle Specsavers-winkels de 130 buurtlocaties van het Leger des Heils. In 2023 hebben de 144 winkels in totaal 201.732 euro gespaard voor deze buurthuiskamers.

“Zien en horen is belangrijk voor mensen, maar gezien en gehoord worden minstens zo belangrijk. Duizenden mensen gaan eenzaam door het leven. Juist voor deze mensen willen we door middel van onze buurthuiskamers een veilige thuishaven bieden. Door deze geweldige donatie kunnen we op nog meer plekken waar dat nodig is een buurthuiskamer starten. Wekelijks komen er zo’n 15.000 mensen naar onze buurthuiskamers. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit te voorkomen. Deze donatie helpt daar enorm bij,” aldus programmadirecteur Geloven in de Buurt, Anita Kamperman. 

Remko Berkel, directeur Specsavers Nederland vult aan: “Het is fantastisch dat we ook dit jaar weer een financiële bijdrage hebben kunnen leveren en dat wilden we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Tijdens een bezoek aan de buurthuiskamer in Amsterdam Noord heb ik wederom kunnen zien hoe waardevol het werk van het Leger des Heils en de talloze vrijwilligers is. In 2023 sparen we wederom voor de buurthuiskamers en gaan we kijken hoe we nog meer de verbinding tussen de huiskamers en de winkels kunnen leggen. Alsmede een steentje kunnen bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid.”