Maarssen,
20
april
2021
|
09:29
Europe/Amsterdam

Specsavers blijft transparantie hoortoestellenmarkt nastreven

Samenvatting

De rechter oordeelde vandaag dat Specsavers enkele uitingen in de campagne ‘de Waarheid’, waarin de audicienketen opkomt voor meer transparantie voor slechthorenden bij de aanschaf van een hoortoestel, niet meer als zodanig mag gebruiken. In deze campagne had Specsavers ook aan de orde gesteld dat voor innovatieve hoortoestellen die bij Specsavers vergoed worden, bij andere audiciens (soms) enorme bedragen moeten worden betaald; deze uiting houdt de rechter voor juist.* Op eenzelfde wijze oordeelde de rechter ten aanzien van de uiting in de campagne dat andere audiciens dan Specsavers, uit winstbejag en ten nadele van de consument, niet-vergoede producten adviseren terwijl er wel-vergoede producten van gelijke kwaliteit voorhanden zijn.** Specsavers blijft dan ook transparantie in de hoorzorgbranche nastreven.

De uitspraak werd gedaan in een kort geding dat branchevereniging dKA (De Kwaliteitsaudiciens) had aangespannen tegen Specsavers. Met de campagne wilde Specsavers consumenten bewust maken van de grote verschillen in de vergoeding en het aanbod van technologische innovaties tussen de verschillende audiciens. Specsavers wilde mensen met gehoorverlies waarschuwen zich niet direct te laten adviseren om te kiezen voor een mogelijk duur hoortoestel uit de private markt. Een gelijksoortig hoortoestel kan bij een andere audicien wel degelijk onderdeel zijn van het assortiment in de vergoede zorg. Op basis van de uitspraak wil Specsavers zich, samen met partners in de hoorzorgbranche, beraden over hoe zij slechthorenden zo goed mogelijk kunnen voorlichten bij de aanschaf van een hoortoestel.

We zijn enigszins teleurgesteld in de uitspraak van de rechter, maar stellen ook vast dat de rechter dKA ongelijk geeft wat betreft het merendeel van de door dKA aangevallen uitingen. Van de vele vorderingen van dKA is dan ook maar een beperkt deel toegewezen. Wij blijven de urgentie van het al jaren spelende issue nastreven en adresseren. Wij zien dat slechthorenden toestellen geadviseerd krijgen, die niet voor vergoeding in aanmerking komen, terwijl er ook innovatieve hoortoestellen beschikbaar zijn binnen de vergoede zorg. Ook al mochten we de boodschap niet op de manier uitdragen zoals we deden, we blijven doorgaan met het voorlichten van de consument en blijven de groei van de private markt adresseren.
Remko Berkel, directeur Specsavers Nederland

Sterke groei in dure niet-vergoede hoortoestellen
Het assortiment van hoortoestellen dat wordt vergoed door de zorgverzekeraar is breed. Met zo’n 2900 verschillende toestellen hebben slechthorenden een ruime keuze, inclusief oplaadbare en onzichtbare hoortoestellen, en is er voor bijna elk type gehoorverlies een passende oplossing. Naast een groei van het vergoede assortiment, groeit ook het aantal hoortoestellen dat niet vergoed wordt sterk. Bij de aangesloten DKA audiciens wordt maar liefst aan één op de drie slechthorenden een toestel verkocht dat niet in de verzekerde zorg valt. Dit terwijl, volgens onafhankelijke wetenschappers, bij slechts één op de 20 de slechthorenden de vergoede zorg wellicht geen adequate oplossing biedt. Het aandeel private markt is bij Specsavers bijna verwaarloosbaar: het is minder dan 1%.

We vinden het vooral belangrijk wat de rechter heeft geoordeeld ten aanzien van de uiting dat andere audiciens dan Specsavers uit winstbejag en ten nadele van de consument niet-vergoede hoortoestellen adviseren terwijl wel-vergoede toestellen van gelijke kwaliteit voorhanden zijn. De stelling van dKA dat deze uiting onjuist en misleidend zou zijn, wordt door de rechter van de hand gewezen omdat de stelling van Specsavers niet als onjuist kan worden bestempeld. Ook oordeelt de rechter dat de mededeling dat voor innovatieve hoortoestellen die bij Specsavers vergoed worden, bij andere audiciens (soms) enorme bedragen moeten worden betaald, voor juist moet worden gehouden. Dit zijn zeer belangrijke onderdelen van de campagne.
Remko Berkel, directeur Specsavers Nederland

Proactief informeren
“In onze communicatie naar klanten maken we continu duidelijk welke hoortoestellen met innovatieve eigenschappen wij met vergoeding van de zorgverzekeraar kunnen aanbieden. Daarnaast nemen we namens de NVAB deel aan de ‘Dialoog Hoorzorg’, een door het ministerie van VWS geïnitieerd overleg in de hoorzorgbranche, waarin informatievoorziening aan slechthorenden in de branche als knelpunt is benoemd. Samen met andere deelnemende partijen aan dit overleg hebben we een infographic voor slechthorenden ontwikkeld om hen duidelijk te informeren over de aanschaf van een hoortoestel. Specsavers biedt deze infographic nu al actief aan zodra mensen bij ons een eerste afspraak maken. Hoe mooi zou het zijn voor de consument als iedere audicien deze zo snel mogelijk daadwerkelijk gaat gebruiken”, vervolgt Remko Berkel.

*Vonnis rechtbank Midden-Nederland, 19 april 2021, zaaknummer / rolnummer: C/16/519143 / KG ZA 21-169, artikel 4.9

**Vonnis rechtbank Midden-Nederland, 19 april 2021, zaaknummer / rolnummer: C/16/519143 / KG ZA 21-169, artikel 4.10