Huizen,
20
juli
2015
|
09:41
Europe/Amsterdam

Slechtziende en slechthorende senioren lopen onnodig risico

Verminderd zicht of gehoor wordt daarbij als sociale beperking ervaren

Samenvatting

Verminderd zicht en gehoor kan leiden tot gevaarlijke situaties. Vijftien procent van de ondervraagde slechtzienden komt door hun beperking soms in gevaarlijke situaties terecht. Bij senioren met problemen aan het gehoor is dat zelfs één op de vijf (18%). Dat blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie ANBO en Specsavers onder ruim 9.000 senioren. Voor veel slechtziende of slechthorende senioren blijkt dat het meer dan twee jaar geleden is dat ze hun gehoor of zicht hebben laten controleren. Hierdoor lopen zij eigenlijk onnodig risico. 

Ruim 33% van de ondervraagden geeft aan dat hun zicht niet optimaal is. De belangrijkste reden dat senioren met verminderd zicht niet elke twee jaar een oogonderzoek laten doen, is dat men zich niet voldoende belemmerd voelt. Eén op de vier (23%) slechtziende senioren vindt het verschil tussen goed zien en hun huidige zicht te minimaal om in te grijpen. 25% geeft aan pas naar een opticien te gaan als hun zicht niet meer optimaal is.

Er worden daardoor voorkombare risico’s genomen. Deelnemers geven aan dat hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld ’s nachts in het verkeerof bij het oversteken, wanneer moet worden ingeschat hoe lang het duurt voordat een voertuig nadert. Ook het inschatten van hoogteverschillen in huis of op- en afstapjes op straat, wordt als moeilijker ervaren bij slecht zicht. Een regelmatig oogonderzoek – iedere twee jaar-  kan voorkomen dat er overbodige risico’s worden genomen. Als je pas naar de opticien gaat als je vindt dat je zicht niet meer optimaal is, ben je eigenlijk te laat.
Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO

“Pardon, kunt u dat herhalen?”
Eén op de drie onderzochte senioren (36%) denkt dat hun gehoor op dit moment niet optimaal functioneert. De helft van deze groep (53%) merkt dit doordat ze in gesprekken regelmatig om herhaling vragen. Velen moeten daarnaast de tv en radio steeds harder zetten. 

Maar liefst één op de vijf slechthorende senioren zegt dat er door de beperking wel eens gevaarlijke situaties ontstaan. Zo horen zij verkeer niet altijd tijdig naderen en ontstaan er misverstanden in de communicatie. Als je een arts bijvoorbeeld verkeerd verstaat over medische zaken, kan dat risicovol zijn. Voor 22% van de 725 senioren die vanwege slecht gehoor wel eens een gevaarlijke situatie meemaakt is het toch langer dan twee jaar geleden dat ze het gehoor hebben laten testen. Ik denk dat sommige mensen te laconiek omgaan met de achteruitgang van het gehoor. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat men er niet aan toe wil geven en dat men de geleidelijke achteruitgang zelf minder snel door heeft. Daarom is het belangrijk een professionele gehoortest te laten doen als je denkt minder goed te horen. Stel het vooral niet uit.
Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO
Wanneer senioren voor het eerst bij een van onze audiciens komen, horen we regelmatig dat zij minder goed aan gesprekken kunnen meedoen. Dit wordt als sterk belemmerde factor ervaren. Dit vergroot de kans dat zij zich afzijdig houden. Als dit structureel gebeurt, kan iemand op termijn geïsoleerd raken. Maar liefst de helft (53%) van de senioren met gehoorproblemen ervaart het verminderde gehoor als sociale beperking. Eén op de vijf (20%) slechthorenden geeft zelfs aan dat het verminderde gehoor tot meer eenzaamheid leidt. Daarmee is de sociale impact van slecht horen sterker dan slecht zien: twee op de tien (19%) slechtziende senioren ervaart slecht zichtals sociale beperking.
Julie Perkins, Country Director Specsavers