Maarssen,
21
juli
2022
|
10:22
Europe/Amsterdam

Reactie Hoorzorgen audiologen

Onlangs hebben verschillende audiologen hun zorgen geuit over de audiciensbranche en de daaruit voortvloeiende zorgen over de toegankelijkheid van hoorzorg in de toekomst. Wij onderschrijven deze signalen.  

Uit de praktijk vernemen wij regelmatig dat audiciens het gevoel hebben dat hun professionaliteit en kundigheid worden bekneld door een overregulering van hun vak. De audiciens staan hierin niet alleen, gezien de acties van huisartsen om de regeldruk en het papierwerk te verminderen. De overdaad aan regels zorgen voor een soort schijnveiligheid waarbinnen de audiciens geen eigen keuzes meer durven te maken uit angst om regels te overtreden. Het vele papierwerk ontneemt audiciens daarnaast het plezier in het vak. Dit kan zorgen voor een uitstroom uit het vakgebied. 

Daarnaast vergt bovengenoemde regeldruk kostbare tijd van de audicien dat kan resulteren in gereduceerde aandacht voor een slechthorende. Echter, het is te kort door de bocht om te stellen dat het de audicien altijd aan tijd ontbreekt om noodzakelijke zorg te leveren onder druk van efficiency. Het is daarbij van belang om de ontwikkelingen in de branche vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. Zo zijn er in Nederland circa 1.000 audiciens actief die jaarlijks circa 175.000 klanten een nieuw hoortoestel aanpassen. Dat komt neer op gemiddeld 3.4 nieuwe klanten per audicien per week. Daarnaast levert de audicien gedurende 5 jaar nazorg dat uiteraard een substantieel deel van zijn tijd vergt.

Werken in de zorg houdt in dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn om zorgkosten in Nederland beheersbaar te houden. De vraag kan gesteld worden of de traditionele audicienspraktijk nog toekomstbestendig en in het belang van de slechthorende is. Misschien kunnen we in dit kader leren van andere zorgprofessionals. Zo werkten tandartsen en orthodontisten 25 jaar geleden vaak alleen. Alle handelingen, ook de meest eenvoudige, verrichtten zij zelf. De afgelopen decennia heeft een belangrijke verschuiving plaatsgevonden waarbij er veelal in grote praktijken wordt gewerkt met een kundig team van ondersteuners en praktijkassistenten die onder supervisie werken. In de zorg is het samenwerken in netwerken steeds gebruikelijker. Denk aan medische centra waar huisartsen, fysiotherapeuten, psychologen en praktijkondersteuners samenwerken en ruimtes en medewerkers delen. Zorg wordt op deze manier betaalbaar en toegankelijk.

Dit is in onze ogen ook de toekomst voor de audicienspraktijk. Door samenwerking kan er efficiënter gewerkt worden, kan de druk op de audicien verminderd worden en bovenal kan de dienstverlening aan de slechthorende vergroot worden. Zo komt er meer ruimte voor de slechthorenden om snel geholpen te worden bij problemen met het gehoor of het hoortoestel, ook in het weekend of in de avond. Vanzelfsprekend zijn goed opgeleide medewerkers daarvoor van belang. Gegeven de situatie dat er te weinig audiciens zijn, lijkt het logisch om te leren van andere medici om, onder strikte voorwaarden en met de juiste deelkwalificaties, bepaalde taken aan goed opgeleide mensen te delegeren. Het onderwijs en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) hebben een schat aan ervaring en staan in de startblokken om op te schalen.  

Laten we in onze branche kijken wat we van ontwikkelingen in de zorg kunnen leren. Als marktleider in hoorzorg in Nederland onderzoekt Specsavers actief welke nieuwe manieren van werken passend zouden zijn om de hoorzorg toekomstbestendig in te richten. Dit vergt een nieuw kader, heldere verwachtingen over en weer en bovenal samenwerking tussen alle professionals.

Remko Berkel (directeur) & Wouter van der Hoeven (General manager Audiology)