Maarssen,
22
april
2021
|
13:49
Europe/Amsterdam

Kwalitatieve hoorzorg is een recht

Momenteel zijn er in Nederland 1,3 miljoen mensen met matige tot ernstige leeftijdsgerelateerde slechthorendheid. De zorg die geleverd wordt door de audicien is essentieel voor het verhogen van de kwaliteit van leven van de slechthorende en voor het verlagen van de maatschappelijke kosten. Net zoals de tandarts en de apotheek zijn audiciens commerciële zorgverleners die vaak een eigen focusgebied kiezen. Bijvoorbeeld zorgverlening aan kinderen of private zorgverlening. Maar wie de rekening voor het hoortoestel ook betaalt, de geleverde zorg zou te allen tijde moeten voldoen aan algemeen geaccepteerde en vastgestelde normen. En net zoals bij de tandarts is transparantie in tarieven essentieel.

Om verzekerde zorg te mogen leveren moeten zowel de audicien als de audicienswinkel StAr geregistreerd zijn. Ook private hoorzorg die wordt geleverd door een StAr-geregistreerde audicienswinkel moet conform de protocollen van de StAr worden uitgevoerd. Wanneer een audicien alleen private hoorzorg levert is er geen verplichting meer conform een vastgesteld protocol te werken.

Ik zie de laatste tijd steeds vaker de suggestie voorbijkomen dat private hoorzorg nodig zou zijn voor een goede revalidatie. Wat mij betreft is deze suggestie ongewenst aangezien er aantoonbaar goede revalidatie mogelijk is binnen de vergoede zorg, gebruikmakend van de meest moderne hoortoestellen en zonder te tornen aan kwaliteit. Natuurlijk staat het een slechthorende vrij om gebruik te maken van private zorg, maar dit moet een weloverwogen keuze zijn. En de slechthorende heeft als zorgvrager altijd recht op transparantie in tarieven en het recht om geholpen te worden conform de normen van de StAr. De vraag is of dit in de praktijk altijd zo is.

Als je de revalidatie van slechthorenden altijd centraal stelt, betekent dat daarnaast ook snel en dynamisch kunnen inspelen op veranderingen. Stug blijven vasthouden aan verouderde bedrijfsmodellen, is uiteindelijk funest voor de revalidatie van slechthorenden.

Wilrik van ’t Noordende
Clinical Consultant Audiology, Specsavers