Huizen,
07
maart
2016
|
06:00
Europe/Amsterdam

Akkoord bereikt over nieuw klantervaringsonderzoek hoorzorg

Samenvatting

Patiëntenverenigingen, audicienbedrijven en zorgverzekeraars hebben op 11 februari jl. besloten om gezamenlijk een nieuwe methode te ontwikkelen waarmee ervaringen van slechthorenden over hun audicien en hun hoortoestellen verzameld worden.

Met de gezamenlijke aanpak wordt geborgd dat alle audicienbedrijven landelijk dezelfde meting uitvoeren waarbij de resultaten onderling vergelijkbaar zijn. Voor hoortoestelgebruikers is het voordeel dat zij nog maar één keer benaderd worden met een vragenlijst en dat de vragenlijst minder vragen bevat en dus sneller in te vullen is. De drie partijen hopen dat door deze gezamenlijke aanpak, elke slechthorende die benaderd wordt bereid is om met deze nieuwe meting mee te doen. De nieuwe methode zorgt ervoor dat slechthorenden via Hoorwijzer.nl keuze-informatie krijgen, audiciens beter inzicht krijgen in welke verbeteringen cliënten wensen en zorgverzekeraars informatie krijgen voor hun inkoopbeleid. Ook is geborgd dat het vernieuwde meetinstrument lagere kosten met zich meebrengt dan de huidige meetmethode - de zogenaamde CQi-meting.

Planning
Komende maanden wordt het nieuwe meetinstrument uitgewerkt. Vervolgens start in de zomer van 2016 de pilotmeting. Verloopt de pilot succesvol en gaan alle partijen akkoord met het resultaat, dan wordt het vernieuwde meetinstrument de nieuwe landelijke standaard binnen de hoorzorg. Doel is deze nieuwe meting vanaf 2017 landelijk uit te voeren.

Samenwerkende partijen
De partijen die participeren in de samenwerking zijn:

MediQuest ondersteunt de partijen in de opzet en uitvoer van het nieuwe landelijke meet- en rapportageproces.