Verhalen gezocht

Wilt u uw verhaal delen

Er rust een groot maar onnodig taboe op gehoorverlies. Want ondanks dat we er allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen, bij de een acuut door trauma, bij de meesten geleidelijk door ouderdom, praten we er niet over en wachten we 3 tot 7 jaar voordat we in actie komen. En dat is nadelig, want gehoorverlies en het taboe erop hebben vaak desastreuze gevolgen als: een negatief zelfbeeld, neerslachtigheid, sociaal isolement, er niet meer bij horen, verminderde deelname aan maatschappij en werk, en  cognitieve achteruitgang en dementie als uiterste gevolg.

Om aandacht te vragen voor de mentale gevolgen van gehoorverlies is Specsavers op zoek naar persoonlijke verhalen van mensen met gehoorverlies die een of meerdere van deze mentale gevolgen hebben ervaren of nog ervaren. Deze verhalen willen we (met foto) gebruiken voor artikelen in de media, onze nieuwsbrief en social media. 

Wilt u uw verhaal delen? Stuur dan een e-mail naar marloes.krot@specsavers.com  met de volgende informatie:
- Uw naam
- Uw leeftijd
- Uw telefoonnummer
- Uw woonplaats
- Of u een hoortoestel draagt, zo ja sinds wanneer
- Een korte omschrijving van de mentale gevolgen van gehoorverlies die u heeft ervaren/of nog ervaart en welk effect dit had op uw leven

Afhankelijk van de interesse, zullen wij een selectie maken waarna wij een telefonisch interview zullen inplannen. Uiteraard krijgt u altijd per mail reactie op uw aanmelding. Alvast hartelijk dank voor uw moeite.